POST – CONFERENCE

Everything you need to know about the SOLworld 2019 Post-conference

Experience. Solution. Focus

26th of May – Post conference

At this post conference we are hoping to discover how professionals working with individuals and teams can benefit from using experiential elements with an SF approach. Through examining cases we aim to find an application of Solution Focused Experiential Education (SFEE) for organisations that provides a bridge between l’art pour l’art team building activities and team coaching, responding to an observable need from team leaders and HR professionals.
A growing number of Experiential Educators in Hungary are turning towards SF to provide a philosophical framework to their experience based methodology. They will share their state of work, introduce cases where SFEE was successfully used: Áprád Bárnai, Irma Horváth, Eszter Dobák and Gábor Nagy (Mápó) has already confirmed their contributions. An interactive keynote by Peter Szabo and a workshop by Kati Hankovszky will offer a platform to review how SF coaches have been and can be efficiently trained through experiential learning. Furthermore there will be a series of campfire sessions so participants can reflect on how SFEE is applicable to their own practice.

Location: Anker Business Center

Tapasztalás. Megoldás. Fókusz

május 26 – Post conference

A legjobb reményünk a rendezvénnyel kapcsolatban, hogy bepillantást nyerhetünk abba, hogyan segítheti az egyének és csoportok képzésével foglalkozó szakembereket, ha összeházasítják a gyakorlatukban az élménypedagógiát és a megoldásközpontú szemléletmódot. A célunk, hogy esetek, tapasztalatok megosztásán keresztül találjunk egy olyan módot az élménypedagógia és a megoldásfókusz közös alkalmazására, ami hidat képez a l’art pour l’art csapatépítés és a team coaching közt, és ami hiánypótló lehet a csoportok képzésével foglalkozó szakemberek számára.

A magyarországi élménypedagógusok egyre nagyobb számban fordulnak a megoldásfókusz, mint szemléletmód felé, hogy elméleti keretként egészítse ki a gyakorlatorientált munkamódszerüket. Néhányan közülük megosztják tapasztalataikat azokról az esetekről, amikor sikeresen alkalmazták együtt a két megközelítést: Bárnai Árpád, Nádházy Judit, Dobák Eszter és Nagy Gábor (Mápó) már jelezték hozzájárulásukat az eseményhez. Szabó Péter interaktív nyitófoglalkozása és Hankovszky Kati workshopja pedig lehetőséget nyújt, hogy a megoldásfókuszú coaching oldaláról megközelítve is megvizsgálhassuk az élménypedagógiát. Ezen kívül e résztvevőknek lehetősége nyílik majd, hogy maguk is megvitassák, megosszák elképzeléseiket a témában.

Helyszín: Anker Business Center

A non-profit szférában dolgozók (pedagógusok, civilek, stb.) és a Tanulási Zóna tagok a rendezvényre kedvezményes áron jelentkezhetnek ITT.

Click on the picture and download it in PDF!

Kattints a képre és töltsd le PDF-ben!

PERFORMERS

Nádházy Judit

ABOUT THE CONTRIBUTOR

I work as a trainer, organisational development expert and recently also as an SF coach. I’m full of enthusiasm and dedication in my profession, I enjoy good conversations and new experiences (both having and giving them). I believe in constant change and that with good intentions, acceptance, effective communication and the right amount of self-awareness we can make the world a better place for ourselves and others as well.

I’m currently home with my second child, Simon. During my maternity leave I’m training myself and occasionally choose a project to channel my creative energies into.

When I work with a team, it is important for me that what I provide is personal, adjusted to their needs, a pleasant experience but also challenging, and helps them take a few more steps towards their goals.

Exchange of expertise: Creating experiences in SF and Experiential Learning. How the perception of the experience has changed, since we use SF?

For me, the starting point for trainings, workshops, activities and any kind of teaching is experiential learning – or as we called it ten years ago: informal education. However, since I met SF, I tend to have a new approach on these processes, and I keep thinking that maybe what changed is my take on the experience. I’m extremely interested in whether and how the fundamental thoughts on experience creation have changed of those of you, who use experiential learning as their main paradigm, and also how those who started out as coaches can find their way about the field of EL, or how you can fit it into your brief coaching practice. Let’s create an experience together that might give us a permanent change in our expertise!

An ideal program using both EL and SF

I wanted to choose a topic for the conference, that I as well find exciting and interesting. This workshop lets participants try out whether by sharing their experience and ideas with each other in small groups, they can create programs and frameworks of their own interests, that they think is the ideal mixture of the practice-oriented views of EL and the basics of the SF approach. I’m looking forward to seeing how you dream up the co-application of these two amazing paradigms in a way that benefits the team and the individual the most.

BEMUTATKOZÁS

Trénerként, szervezetfejlesztőként és legfrissebb szerepemben megoldásfókuszú coachként dolgozom. Lelkes és elkötelezett vagyok a hivatásom iránt, szeretek beszélgetni az emberekkel és új élményeket szerezni (magamnak és nekik is). Hiszekben abban, hogy mindig tudunk változni és hogy jószándékkal, elfogadással, jó kommunikációval, önismerettel jobbá tudjuk tenni a világot magunk és mások számára.

Jelenleg otthon vagyok második gyermekemmel Simonnal, eközben fejlesztem, továbbképzem magam és egy-egy projektbe beleteszem mindazt a kreatív és forrongó energiát, amit a babázás mellett felhalmozok magamban.

Fontos számomra, hogyha csoporttal dolgozom, akkor olyan programot alkossak meg nekik, ami rájuk szabott, az ő igényeikre válaszol, élményt ad számukra, kihívást nyújt nekik és hozzásegíti őket a saját céljaik eléréséhez.

Tapasztalatmegosztás: Élmény létrehozása tapasztalati tanulásban és megoldásfókuszú megközelítésben. Hogyan változott az élmény megélése, mióta megoldásfókuszban dolgoznak a résztvevők?

Számomra az alapvető kiindulási pont a tréningek, workshopok, foglalkozások és bármilyen tanulás tekintetében a tapasztalati tanulás – vagy ahogy mi hívtuk tíz évvel ezelőtt: az informális oktatás. Ugyanakkor, mióta találkoztam a megoldásfókuszú megközelítéssel azt vettem észre magamon, hogy másként figyelek a folyamatokra és talán magáról az élményről alkotott képem változott meg. Nagyon érdekel, hogy az aki ebből a paradigmából jött, annak hogyan változott mindaz, amit addig alapvetőnek gondolt az élmény létrehozásáról, valamint az is izgalmas számomra, hogy aki viszont coachként indította a karrierjét, hogyan találja meg magát a tapasztalati tanulásban, vagy a TT-t a brief coachingban. Hozzunk létre együtt közösen egy olyan élményt, ami maradandó változást hoz nekünk, szakembereknek!

Egy “ideális” program felépítése megoldásfókusszal, tapasztalati tanulásos gyakorlatokkal.

Olyan témát szerettem volna elhozni a konferenciára, ami nekem magamnak is érdekes, izgalmas kérdés. Ez a műhelymunka arra fókuszál, hogy a résztvevők saját érdeklődési körük mentén, kis csoportokban dolgozhassanak ki olyan kereteket, programokat, amelyekben felhasználva egymás tapasztalatait és ötleteit, – úgy gondolják, – ideális arányban jelenik meg a tapasztalati tanulás gyakorlatorientált hozzáállása és a megoldásfókuszú munka alappillérei. Nagyon várom, hogy lássam, ki hogyan képzeli el, alkalmazza ennek a két, remekül passzoló paradigmának az előnyeit úgy, hogy az a csoportoknak, egyéneknek a legeredményesebb és leghasznosabb legyen.

ABOUT THE CONTRIBUTOR

I’m a trainer, coach, teamcoach, and author of the book “A játék nem játék!” (“Games are no games” – the ed.). I’ve been helping people improve for twenty years now, through providing opportunities for them to get out of their comforts zones in a way that benefits them. Both as a trainer and coach, and formerly as a high rope course manager, I often had to face different situations where it was of utmost importance that I sensed where the boundaries were.

For me, it is essential that we work on what’s relevant for the clients, and that I support them in getting where they want to go.

DEMO: An SF experience #1

Processing in SF way within the fields of Experiential Learning

This workshop will be about a short practice and its evaluation in SF approach. We’ll discuss what you think was useful and effective in the way we processed our experience, and what would have been some other great possibilities. What are some helpful questions that we have asked and could be asking in a situation like this? What are the similarities and differences between the traditional and the SF way of processing an EL experience?

DEMO: An SF experience #2

How to design activities that help participants experience their own resources?

One’s own resources are one of the most (if not the most) important ammunition for a person to be able to progress, cope with difficult situations or move on when there seems to be no solution at hand.

We’ll explore how to create an EL program in which the activities and their procession afterwards will help participants detect, strengthen and mobilize their resources. What aspects should be considered and what are some presumable challenges? The point is, if all we can accomplish at the end of a workshop is that we support some of the participants’ resources, we’ve already taken a huge step towards the possible positive outcomes.

BEMUTATKOZÁS

Nagy Gábor vagyok, tréner, coach, teamcoach, a Játék nem játék! című könyv szerzője.
Lassan 20 éve dolgozom azon, hogy segítsek az embereknek fejlődni azáltal, hogy lehetőséget teremtek a komfortzónájukból való kimozdulásra úgy, hogy ez a kimozdulás segítse, támogassa őket a saját útjukon. Trénerként, coachként és korábban magaskötél-pálya vezetőként is rengeteg olyan helyzetben voltam benne, ahol nagyon fontos volt, hogy lássam, érezzem, hogy hol vannak a határok.

Számomra nagyon fontos, hogy azzal dolgozzunk, ami a résztvevők számára fontos és hogy azon az úton segítsem őket haladni, amin ők szeretnének járni.

 A megoldásfókuszú feldolgozás lehetőségei a tapasztalati tanulásban

Egy rövid gyakorlat és annak megoldásfókuszú feldolgozási lehetőségei lesznek a terítéken ebben az egy órában. Megnézzük, ki szerint mi volt hasznos, előremutató a feldolgozásban és milyen egyéb lehetőségek közül válogathattunk volna még. Milyen hasznos kérdéseket tettünk fel és tehetünk fel legközelebb egy hasonló helyzetben. Miben más és miben tér el egy „hagyományos” és egy megoldásközpontú feldolgozás egy élménypedagógiai gyakorlat esetén.

 Hogyan tervezzünk gyakorlatot amiben a résztvevők az erőforrásaikat tapasztalhatják meg?

Az erőforrások az egyik, ha nem a legfontosabb üzemanyag ahhoz, hogy a résztvevők tovább tudjanak fejlődni, meg tudjanak oldani nehéz helyzeteket, könnyebben tudjanak továbblépni, amikor nem látszik a megoldás.

A workshopon azt járjuk körül, hogy egy élménypedagógia foglalkozást hogyan tudunk úgy  megtervezni, hogy a gyakorlatok végigjátszása és feldolgozása segítse ezeknek az erőforrások a megtalálását, erősítését, mozgósítását. Milyen szempontokat érdemes figyelembe vennünk, mivel érdemes számolnunk. És mindezt azért, mert ha annyit elérünk egy foglalkozással, hogy az erőforrások meglesznek, megnőnek, akkor már óriásit tettünk a lehetséges jó kimenetelek felé…

Nagy Gábor Mápó

Dobák Eszter

ABOUT THE CONTRIBUTOR

Experiencing the solution

Learning happens where the awareness is.’  Tim Gallwey

Experiential learning is based on the human mind’s natural working method – we experience something, which is then processed and we conclude useful information that will guide us next time in a similar situation. I have been wondering how much the kind of questions that we ask (of others and of ourselves) form the way we make sense, how these questions influence our conclusions that add up to our hindsight.

This time I’m inviting you to discover an even bolder question – Does processing start after we experience something? Or does the experience itself depend on the center of our attention?

SF: Methodology or mindset?

How can you tell if someone’s an experiential educator? What are the signs of someone working within SF approach?

It is exciting to explore how professionals do their job, what tools they use, what questions they ask, what they do and how, but for me it is even more exciting to see why they chose to work that way. What do they focus on, what do they believe in, what convictions steer them in their decisions and the questions they ask? My best hope is that discussing this topic might awaken thoughts on the connection and joining points of Experiential Learning and the SF approach as well.

About the contributor:

My practice of experiential education has taken me to many places: to forests, rope courses, kayak boats, classrooms and conference halls; I have worked with children, teenagers and adults as well. Currently I’m the learning and development leader of a multinational organization.

I find us, humans very curious: it interests me how (and why) we learn, how we make sense of things and look for deeper meaning.

I find it fascinating (and not only as a professional), how, from the million thoughts that cross our minds, we select the few that are worthy of our attention and care, how and when the most important realizations are born – and what milieu, what kind of community helps them come alive.

BEMUTATKOZÁS

Munkám  az élménypedagógiával eddig sokfelé vitt, erdőbe, kötélpályára, kajakba, osztályterembe és konferenciaterembe, dolgoztam gyerekekkel, tinédzserekkel és felnőttekkel.

Jelenleg egy nemzetközi cég képzési és fejlesztési vezetőjeként dolgozom.

Nagyon kíváncsi vagyok ránk, emberekre, érdekfeszítő, ahogyan (és amiért)  tanulunk, ahogy értelmet keresünk és adunk dolgoknak.

(Nem csupán) szakmailag izgat, hogy mi alapján választjuk ki a rajtunk átszaladó millió gondolatból azt, ami érdemes arra, hogy gondozzuk, érdekel, hogy a fontos felismerések hol, mikor és hogyan tudnak megszületni, és hogy milyen közegben, közösségben lesznek életképesek.

Megtapasztalni a megoldást

“Ahol figyelem van, ott történik a tanulás” Tim Gallwey

A tapasztalati tanulás módszere az ember ösztönös működési módját aknáza ki – ér minket egy élmény, ezt feldolgozzuk és megfelelő következtetéseket vonunk le, ami egy következő hasonló alkalommal iránytűként segíthet minket. Régóta foglalkoztat, hogy egy tapasztalat feldolgozásánál mennyit számít hogy milyen kérdéseket teszünk fel (magunknak és másoknak), és ez milyen mértékben befolyásolja végül következtetéseinket, amiket bölcsességként magunkkal viszünk.

Ezen az alkalmon azonban egy még merészebb kísérletre hívom a résztvevőket – hogyan tud a megfelelő fókusz megválasztása már az élmény szintjén beavatkozni a folyamatba? Hogyan formálja a figyelmünk iránya a tapasztalatunkat?

Megoldásfókusz – Módszer vagy Mindset?

Miből lehet észrevenni, hogy valaki élménypedagógus, miből látható, hogy valaki megoldásfókuszú szemléletben dolgozik?

Azon túl, hogy egy szakember milyen eszközökkel dolgozik, mit kérdez, mit csinál és jellemzően milyen formában, érdekes vizsgálódás lehet, hogy mindezt miért teszi. Mire figyel, miben hisz, milyen meggyőződések irányítják a döntéseit, kérdéseit?

Reményeim szerint az erről való beszélgetés gondolatokat indíthat a Tapasztalati Tanulás és a Megoldásfókuszú munka viszonyáról és kapcsolódási pontjairól is.

ABOUT THE CONTRIBUTOR

How SF has changed the way I do experiential education?

What has changed in my practice of experiential education since I encountered brief coaching? I’m sharing my experience on the way adventure, challenge and being in nature can be turned into a reinforcing learning process. Actual stories about supporting young people, for whom even small steps meant big changes.

About the contributor

Árpád is a youth worker and trainer working with groups of youngsters growing up in challenging conditions (foster care, roma settlements in Hungary). Her also provides training for youth workers, trainers and educators. He’s been a practicing and learning about supportive frames for learning and solution focus while working in a foster home and later as a member of the ngo called Academy of Experience. He has been trained in solution focus by Solutionsurfers Hungary and is a member of the Hungarian Solution Focus Association.

BEMUTATKOZÁS

Hiszek abban, hogy kíváncsinak lenni, játszani és figyelni megéri, mert csodák tanúja lehetek. Abban is, hogy tanulhatunk a múlt tapasztalataiból és abból is, ami már most látszik egy vágyott jövőből. Egy gyermekotthonban találtam meg azt a hivatást, amire leginkább azt mondanám, facilitátor, vagyis valamilyen tanulást, kívánt változást könnyítő útitárs. S hogy milyen eszközökkel teszem ezt? Magas-kötélpálya, rajzolás, tánc, mentorálás, coaching és játék.

Megoldásfókusz és tapasztalati tanulás: hogyan változott meg, amit tapasztalati tanulás néven csinálok

Hogyan csinálom másként azt, amit élménypedagógiának is hívnak, azután, hogy találkoztam a brief coachinggal? Tapasztalataim arról, hogyan lehet megerősítő tanulási folyamattá alakítani a kalandot, a természetben létet és a kihívást. Konkrét tapasztalatok olyan fiatalok támogatásából, akiknek az életében kis lépés is nagy változás.

Bárnai Árpád